UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

Política de Privacitat

Unió de Botiguers Congrés Indians informa els usuaris d'aquest servei web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar-li les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Unió de Botiguers Congrés Indians informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs al fitxer esmentat.

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda al fitxer esmentat estigui a tota hora actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari atorga el seu consentiment per a la tramesa de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Unió de Botiguers Congrés Indians, a l'adreça electrònica indicada inicialment en el registre, per a tenir accés als serveis de Unió de Botiguers Congrés Indians o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se a tota hora a la tramesa de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Unió de Botiguers Congrés Indians, podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que existeixi algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Unió de Botiguers Congrés Indians, amb domicili al carrer Felip II, 170 Bjs. 2ª, 08027 - Barcelona o enviar un e-mail a info@ubci.cat, a fi d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Unió de Botiguers Congrés Indians es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els esmentats supòsits, Unió de Botiguers Congrés Indians, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Els nostres socis

TECNOCASA - OFICINA CONGRÉS/SAGRERA
ACA Del Blau al Groc
Comprar Casa Hiperfincas
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
Shanbaya Viatges
XAVIER FRUITES I VERDURES
TOCATECA
Carregant...
x
X