UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

Les sancions als vehicles no aptes per circular per la ZBE s’aplicaran a partir del 15 de setembre

21 de setembre de 2020

La zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2020 amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i el volum del trànsit a la ciutat. Amb l’emergència sanitària per la covid-19 es va ajornar l’inici del règim sancionador, previst inicialment per a l’1 d’abril, als vehicles que no siguin aptes per circular per la ZBE en els horaris establerts. Les infraccions se sancionaran amb multes a partir de 100 euros, i poden incrementar-se en un 30% en cas de reiteració.

Per què s’ha creat la zona de baixes emissions (ZBE)?

Els objectius de la ZBE Rondes de Barcelona són reduir la contaminació ambiental, millorar la qualitat de l’aire i la salut pública i, alhora, fomentar el canvi cap a una mobilitat més sostenible. El transport públic i la xarxa ciclista són les maneres òptimes de moure’s per la ZBE Rondes de Barcelona.

Aquesta mesura forma part de les accions de l’Ajuntament de Barcelona per reduir en quinze anys un 30% de les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la ZBE es preveu aconseguir que es redueixin les emissions de NOx i PM10 fins a un 31% i un 39%, respectivament.

A quins vehicles afecten les restriccions?

  • Per la ZBE Rondes Barcelona no poden circular els vehicles més contaminants —és a dir, els vehicles als quals no correspon l’etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C i B)— els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores. Els vehicles afectats per aquesta restricció són els cotxes (M1) i les motocicletes i ciclomotors (L) als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT. És a dir:
  • Cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
  • Motocicletes i ciclomotors (L) anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Les persones titulars dels vehicles que no són aptes per circular per la ZBE poden demanar autoritzacions de 24 hores (amb un màxim de deu dies l’any) al web zbe.barcelona.

Vehicles professionals, de mercaderies i de passatgers

Els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers disposen d’un temps de moratòria, amb ampliació especial segons el tipus de vehicle. D’aquesta manera, podran circular independentment del distintiu ambiental de la DGT que tinguin i disposaran d’uns mesos més per adoptar energies menys contaminants.

  • Furgonetes (N1): tenen moratòria fins a l’1 d’abril del 2021.
  • Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N3 i M2): tenen moratòria fins a l’1 de juliol del 2021.
  • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport collectiu: tenen moratòria fins a l’1 de gener del 2022.

Quines exempcions hi ha?

  • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
  • Vehicles de serveis d’emergències.
  • Vehicles de serveis essencials (mèdic o funerari).
  • Vehicles singulars: grues, unitats mòbils de ràdio i televisió, vehicles laboratori, vehicles taller, vehicles per a fires, vehicles condicionats per a la venda o exposició d’articles, vehicles amb cambres de refrigeració i formigoneres.

Més detalls de les exempcions a: zbe.barcelona

Autoritzacions especials

Les persones en tractament mèdic que necessitin desplaçar-se amb el seu vehicle per dirigir-se a un centre mèdic caldrà que es registrin prèviament en el web zbe.barcelona i hi aportin la documentació necessària. Alhora, els vehicles sense distintiu ambiental que circulin per la ZBE per una urgència mèdica podran sol·licitar l’autorització en un termini de tres dies des que s’hagi comès la infracció.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

QUIN-LOR
FARMÀCIA MARIA JOSE TOLOSA
PELUDETS
Lo de Fauni
DROGUERIA Y PERFUMERIA PLUMED
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
EL MEU REBOST
Carregant...
x
X