UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

Empresa i Treball destina 9,9 M d'euros al nou programa 'TU+1' d'ajuts a autònoms per a la contractació d'un/a assalariat/da

7 de novembre de 2022

L’objectiu d’aquest ajut és oferir suport al creixement del negoci de les persones treballadores per compte propi sense cap treballador al seu càrrec, a més de fomentar la contractació indefinida.

També s’obre avui una nova convocatòria del ‘Consolida’t’, el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Les sol·licituds per a les dues subvencions ja es poden realitzar fins al dia 11 de novembre a les 15 hores.

El Departament d’Empresa i Treball ha obert avui la convocatòria del nou programa “TU+1”, que subvenciona la contractació indefinida d’una persona treballadora per part de les persones treballadores autònomes que no tinguin cap assalariat al seu càrrec.

L’objectiu d’aquest ajut és doble: d’una banda, donar suport al creixement dels negocis i projectes professionals més petits, aquells de persones treballadores autònomes que tenen suficient activitat però no s’atreveixen a fer el pas de contractar algú; i d’altra banda, fomentar la contractació indefinida de persones en situació de desocupació.

El Departament destina a aquest programa 9.950.000 euros i l’import de l’ajut serà de 18.325 euros per finançar la contractació d’una persona en situació d’atur durant un any. El contracte de treball objecte de la subvenció ha de ser indefinit i per a una jornada igual o superior al 50%, i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut haurà de ser de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de dos mesos des de l’endemà de l’atorgament.

En total es preveu que aquest programa pugui beneficiar unes 1.084persones: la meitat, persones treballadores autònomes que rebran la subvenció per ampliar el seu negoci, i l’altra meitat, persones treballadores desocupades que seran contractades.

Poden sol·licitar l’ajut del programa “TU+1” tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguin persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.

En el cas de persones treballadores autònomes, persona física, han d’estar donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, en el moment de presentar la sol·licitud i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de societats unipersonals, han d’estar inscrites en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut i per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

Totes les persones contractades mitjançant a aquesta subvenció han de participar, dins del període subvencionable (18 mesos), en almenys un dels cursos de formació subvencionada que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en format en línia o presencial.

Les sol·licituds es poden realitzar des d’avui, 28 d’octubre, a les 9 hores fins al dia 11 de novembre a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.

A la convocatòria “TU+1” se li han de sumar altres programes de suport econòmic al treball autònom que la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral ha posat en marxa aquest any: 18,3 milions d’euros d’ajuts per al foment de l’autoocupació jove (ajut de 13.510 euros, 1.358 persones joves beneficiàries) i 38,5 milions d’euros del programa “Ocupació + Transformació” per a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tenen entre 1 i 5 persones assalariades (ajut de 5.000 euros, més de 7.000 persones beneficiàries).

En total, gairebé 67 milions d’euros en ajuts directes a les persones treballadores autònomes del nostre país per recolzar-los a tirar endavant el seu projecte professional, ja sigui per posar-lo en marxa com per consolidar-lo o ajudar a mantenir l’ocupació i transformar-se de cara al futur.

Nova convocatòria del programa ‘Consolida’t’

El Departament d’Empresa i Treball també ha obert una nova convocatòria del “Consolida’t”, el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

El pressupost de la convocatòria d’aquest any és de 1.040.500 euros i es tracta de subvencions dirigides a entitats per al desenvolupament de projectes d’assessorament personalitzat i de formació a persones treballadores autònomes en aspectes clau de la gestió del seu negoci.

Concretament, les entitats que poden sol·licitar l’ajut per participar en el programa “Consolida’t” són escoles de negocis, universitats i escoles universitàries, col·legis professionals i associacions professionals del treball autònom de Catalunya. Les sol·licituds es poden realitzar des d’avui 28 d’octubre a les 9 hores fins al dia 11 de novembre a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.

Es preveu que durant el proper any puguin participar al programa “Consolida’t” i beneficiar-se de les accions d’assessorament i formació més de 500 persones autònomes, que poden ser:

  • Persones treballadores autònomes.
  • Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE).
  • Persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de quatre persones contractades (mitjana del darrer any) o acreditin una facturació inferior a 500.000€ en el darrer exercici econòmic.
  • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.
  • Persones treballadores autònomes col·laboradores: cònjuge i familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau que treballin habitualment en el negoci, convisquin al mateix domicili o siguin dependents de la persona titular, no estiguin donats d'alta com a treballadors per compte d'altri i tinguin almenys 16 anys.

L’any 2021 van rebre la subvenció del programa “Consolida’t” 11 entitats del país (4 entitats representatives del treball autònom, 4 de l’àmbit universitari, 2 escoles de negocis i un col·legi professional) i hi van participar 527 persones treballadores autònomes.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

NATURASI MANDUCA
QUIN-LOR
PURO IMPACTO
VAPSTORE SAGRERA
PELUDETS
EL MEU REBOST
ESCOLA ARRELS
Carregant...
x
X