UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

El Procicat aprova les mesures per adaptar a la COVID-19 l'activitat social de Nadal

4 de desembre de 2020

  • Les trobades i reunions socials es limiten a 10 persones, amb infants inclosos, i es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència.
  • El confinament nocturn es flexibilitza: la nit de Nadal i de Cap d’Any començarà a les 01:30 h, i la nit de Reis, a les 23 h.
  • S’aconsella que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper.

El Procicat, dirigit pels Departaments de Salut i Interior, ha aprovat aquest matí el Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19. Es tracta d’un pla estratègic per al període comprès entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021, i contempla aspectes relacionats amb l’activitat social, la mobilitat, la disposició horària i activitat comercial, entre d’altres. El plantejament general és que l’activitat social s’ha d’adequar a la situació de la pandèmia, que és l’element prioritari i condicionant. No obstant, tot i que referma la necessitat de mantenir el compliment de les mesures al llarg de tot el període de Nadal, alhora proposa flexibilitzacions de les condicions de confinament nocturn, comerç i restauració els dies clau per permetre la interacció social en l’àmbit privat i de les activitats comercials i de restauració.

En el primer dels seus punts més rellevants, el pla recomana que les trobades i reunions socials en aquestes setmanes comportin el nombre més reduït de persones possible, i en qualsevol cas limitades a un nombre màxim de 10 persones, entre les quals també s’han de comptar els infants (aquest número de 10 persones es mantindrà independentment del tram del pla d’obertura progressiva en què es trobi Catalunya). A més, s’aconsella que a les reunions no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). Per últim, cal que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim d’altres dues bombolles, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles.

Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva ‘bombolla de Nadal’ amb les que celebrarà el període nadalenc. En aquest sentit, cal remarcar que la ‘bombolla de Nadal’ haurà d’estar formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans o amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte. En tot cas, caldrà mantenir un conjunt de pautes de seguretat: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.

A més, es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible, tot i que cal recordar que està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic. En el cas de trobades en espais tancats, cal garantir  una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres). De fet, s’aconsella ventilar abans i després de la trobada i fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans. Per últim, és convenient limitar la durada de les reunions.

Pel que fa a les trobades amb persones residents en residències, se’n facilitaran les visites i se’n maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti. Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

Mobilitat al mínim i en l’entorn proper

Pel que fa a la mobilitat territorial i el retorn a domicili, els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva, però en tot cas es recomana que la mobilitat es minimitzi i es mantingui en l’entorn proper. També es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. Tot plegat, però, complint les mesures establertes pel Govern espanyol en quant a la certificació de la prova COVID-19 amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de fora de l’Estat o altres mesures que siguin vigents.

Pel que fa al confinament nocturn, per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es flexibilitzarà: s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22:00 h com està previst per la resta de dies. La nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins les 23 h, per tal de facilitar l’activitat comercial fins les 22h.

Pel que fa a la restauració, els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener se’n permetrà fer ús en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Per últim, tota activitat de cultura popular s’haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure i, en el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats, caldrà la preassignació de seients. No estaran permesos els parcs de Nadal o similars. Pel que fa a l’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials, queda condicionada a garantir tres aspectes: que el número màxim de participants que es poden trobar alhora sigui el mateix que correspon al nombre de persones per reunions -és a dir, 10 persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva-, que s’eviti el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

PELUQUERIA GRACIANO
Lo de Fauni
SHANBAYA VIAJES
CAL ENRIC
CLÍNICA DENTAL ARJUDENT
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
BERBELL ESTETICIEN
Carregant...
x
X