UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

UBCI Unió de Botiguers Congrés Indians

El Govern modifica el Decret llei 7/2020, de mesures urgents contra el coronavirus, per adaptar-lo al Reial Decret estatal

25 de març de 2020

El Govern ha donat avui llum verda a la modificació parcialment del Decret llei 7/2020 de mesures urgents contra el coronavirus per adaptar-lo al Reial Decret llei 8/2020 aprovat pel Govern de l’Estat i “incloure-hi noves actuacions de caràcter econòmic que amplien el seu abast”, ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

En l’àmbit de la contractació, la modificació del decret amplia l’àmbit de les indemnitzacions en aquells casos en que s’hagin de suspendre contractes i inclou les despeses de lloguer o costos de manteniment d’instal·lacions i d’equips durant el període de suspensió. La consellera Budó ha recordat que “es manté el pagament del contracte encara que estigui suspès de forma que quan s’aixequi la seva suspensió es descomptarà de la indemnització total”. El pagament a compte de la indemnització te la finalitat de mantenir els llocs de treball dels contractes afectats i evitar que aquestes empreses es facin EROs o ERTOs. En el cas que les empreses que tenen contracte suspès facin ERO o ERTO en relació al personal dels contractes suspesos es retirarà el pagament per avançat.

Pel que fa a les noves actuacions de caràcter econòmic, la  modificació d’aquest decret també preveu aquelles mesures per tal de protegir els beneficiaris o perceptor d’ajuts, especialment els de l’àmbit cultural, ocupacional, d’esports  i social que degut a l’impacte del coronavirus, no podran efectuar en el termini previst la finalitat de la subvenció sol·licitada. En aquest cas, aquest decret preveu diferents opcions “com que es puguin flexibilitzar les condicions fixades a les bases reguladores, que s’esborri el termini de compliment de la  finalitat o que l’administració pugui finançar una part de les despeses realitzades pels beneficiaris tot i que la finalitat encara no s’hagi assolit”.

En matèria tributària, el decret incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials, activitats econòmiques també, i activitats ramaderes. Meritxell Budó ha concretat que “aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig. I als contribuents domèstics que ja gaudeixin de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per a tots els trams de consum”.

La modificació que ha aprovat avui el Govern de la Generalitat de Catalunya també introdueix alguns canvis en la línia de l’ICF –Avalis liquiditat dotada amb 1000 milions d’euros, per facilitar les necessitats de circulant d’aquelles empreses i autònoms que han vist afectada la seva activitat a causa del COVID-19. D’una banda s’amplia del  75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en garantia des préstecs que concedeixen les entitats financeres als autònomes i a les empreses que ho sol·licitin; i, d’altra banda, es concreta que dels 750 milions d’euros que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188 milions aniran destinats a construir un fons de garantia.  “Aquest import serà una aportació inicial i es podrà revisar en successius exercicis segons les necessitats que es vagin produint”, ha especificat la portaveu del Govern.

També es preveu que, durant l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern de les entitats i ens dependents de la Generalitat puguin celebrar-se per videoconferència o suport digital amb plena validesa jurídica. Els acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense que sigui necessària una sessió presencial. D’aquesta manera, la consellera Budó ha assegurat que “això també ens permet garantir el dia a dia de l’administració”.

En referència a l’elaboració del Compte General de la Generalitat i a l’auditoria de comptes de les entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya. “Mentre duri l’estat d’alarma es suspenen els terminis generals d’elaboració i de tramitació del compte general que elabora la intervenció general i es dona un termini addicional per formalitzar els diferents tràmits”, ha informat Budó.

El Govern crearà un grup de treball per mobilitzar la indústria catalana

La portaveu del Govern català ha explicat les noves mesures que l’Executiu ha decidit avui per pal·liar els efectes econòmics i socials per la crisi sanitària del coronavirus. En aquest sentit, Meritxell Budó ha anunciat que “aquesta tarda es crearà un grup de treball per la mobilització de la indústria catalana amb l’objectiu d’aprofitar tot el teixit per poder produir subministres des de dins el país per fer front al coronavirus”. Aquest grup estarà integrat per representants dels Departaments de Presidència, Vicepresidència, Salut, Empresa, Treball, Afers Socials i justícia per tal de mobilitzar la indústria en la nostra defensa sanitària.

Seguint en la línia de les mesures econòmiques, la consellera de la Presidència ha instat el Govern espanyol a “prendre les mesures necessàries per assegurar una Renda de Protecció de Ciutadania que garanteixi els ingressos a tota la ciutadania durant els mesos que duri la crisi i que permetin un confinament real”. Això passa per millorar la prestació d’aquells treballadors autònoms que ara són restrictives per a tenir-hi accés en termes de facturació produïda; millorar les condicions dels ERTO, “ara no es comencen a rebre les prestacions fins el 10 maig i les famílies necessiten els diners ja”, ha explicat Budó.

Seguint aquesta línia, i per assegurar el manteniment dels llocs de treball i la viabilitat de les activitats econòmiques, la portaveu del Govern ha demanat “suspendre el pagament d’impostos, d’hipoteques, lloguers, crèdits o subministraments; com s’està fent als països del nostre entorn”. La Comissió Europea ha suspès les regles del pacte d’estabilitat i creixement per permetre als estats fer tot allò que sigui necessari per front a la pandèmia, pal·liar l’impacte social i recuperar el teixit econòmic. Per això, la consellera Budó ha reclamat a l’Estat que “traslladi aquestes mesures amb caràcter urgent eliminant els objectius de dèficit i el sostre de despesa”.

En relació a l’àmbit d’educació, en una setmana s’ha registrat una alta inscripció de professorat a les activitats de formació extraordinària oferta  pel Departament d’Educació amb un total de 8.972 inscripcions. A més, 4.148 professors han canviat la modalitat de presencial a on-line, com la FP o la formació adreçada a professorat novell o interí.

Pel que fa al transport públic, la reducció de la demanda es va situar ahir al voltant del 90% en relació a un dilluns estàndard. A l'hora punta, la reducció és inferior en alguns operadors, de l'ordre d'un 65%-70%. Per això, aquests operadors, a aquesta hora punta, augmenten també l'oferta per tal d'afavorir que els usuaris puguin mantenir la distància de seguretat.

En relació a  les Infraestructures de Telecomunicacions així com la xarxa d’Internet a Catalunya, la portaveu del Govern ha assegurat que “està aguantant bé els forts increments de consum de dades de la ciutadania i les empreses arran de la crisi del Covid-19. Cal tenir en compte que, a Catalunya, el consum de dades ha augmentat un 50% de mitjana en relació a abans de decretar el confinament de la població”.

El Govern aprova el Decret llei que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació amb els agents socials

El nou decret permetrà ordenar jurídicament la concertació i el diàleg socials en el Marc Català de Relacions Laborals amb l’objectiu d’assolir els consensos necessaris entre les administracions, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en matèria d’acció social i econòmica d’interès general. Especialment, en àmbits com la millora de l’ocupació i la seva qualitat i dignitat; la dinamització empresarial i industrial; el creixement econòmic sostenible i inclusiu; i la preservació de l’estat del benestar.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

PURO IMPACTO
XAVIER FRUITES I VERDURES
PELUDETS
THE BUTCHER SOCIETY
BAR CAN PAU
VIP'S
COMPRAR CASA HIPERFINCAS
Carregant...
x
X